Ubezpieczenia BHP BYTOM​

W trosce o Państwa bezpieczeństwo Szkolenia i Doradztwo BHP i PPOŻ. Monika Puzio informują, iż w dniu 01.12.2021r. nawiązaliśmy współpracę z z podmiotem świadczącym kompleksowe usługi w zakresie ubezpieczeń stanowiących element bezpieczeństwa Państwa przedsiębiorstw, mienia oraz działalności operacyjnej.

OFERTA OBSŁUGI W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ:

Dobra polisa ubezpieczeniowa

– MAJĄTKOWYCH,
– OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI,
– KOMUNIKACYJNYCHFINANSOWYCH (GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE)
– UBEZPIECZENIA GRUPOWE NA ŻYCIE.

MOŻLIWE OBSZARY WSPÓŁPRACY:​

-Propozycja kompleksowego programu – ubezpieczenia grupowe
– Rozesłanie zapytań ofertowych do ubezpieczycieli
– Porównanie zebranych ofert
– Negocjowanie warunków i składek
– Wdrożenie umów ubezpieczenia oraz ich administracja
– Asysta przy likwidacji szkód (od zgłoszenia szkody aż do wypłaty odszkodowania)

UBEZPIECZENIE BYTOM W ZAKRESIE MAJĄTKU:​

Gaszenie pożaru

– Ryzyka działania żywiołów i innych zdarzeń losowych
– Ryzyka techniczne (awaryjne) – związane z pracą kluczowych maszyn i urządzeń o dużej wartości
– Ryzyko strat w wyniku przerw spowodowanych zdarzeniami losowymi lub awarią urządzeń produkcyjnych
– Ryzyko roszczeń osób trzecich (Odpowiedzialność Cywilna Ogólna i zawodowa) OC Władz Spółki
– Ryzyko kradzieży, włamania, rabunku, sprzeniewierzenia – ochroni cię ubezpieczenie mieszkania.

UBEZPIECZENIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

Dobra polisa ubezpieczeniowa

W ramach oferty zawierane są umowy generalne tj. ubezpieczenia flotowe – ubezpieczenie auta firmowego charakteryzujące się najniższymi na rynku stawkami ubezpieczeniowymi przy zachowaniu najszerszego, optymalnego dla danej floty zakresu ubezpieczenia. Już od 5 pojazdów możemy ubezpieczyć samochody na warunkach flotowych w zakresie OC, ubezpieczenia AC, NNW, assistance. Podstawowe elementy umów flotowych oferowanych to:
– wyrównany okres ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów lub polisy indywidualne roczne
(zgodnie z decyzją klienta),
– ograniczenie dokumentacji do niezbędnego minimum,
– dowolny zakres terytorialny ubezpieczeń,
– naprawy w ASO lub w dowolnych sieciach serwisowych wybranych przez klienta,
– dowolność w wyborze rodzaju części zamiennych (oryginalne lub zamienniki),
– pierwszeństwo w załatwianiu wszelkich spraw u ubezpieczyciela.

Generalne założenia procedury likwidacji szkód:​

Proponowany zakres obowiązków :
– telefoniczne informowanie klientów o te postępowania w przypadku wystąpienia szkody,
– zgłaszanie szkód z tytułu ubezpieczeń AC i OC sprawcy do ubezpieczyciela,
– kompletacja, weryfikacja i przekazywanie do ubezpieczyciela dokumentów szkody,
– rejestracja szkód w systemie informatycznym  funkcją wglądu i dokonywania zapisów przez klienta,
– weryfikacja rachunkowa i merytoryczna decyzji ubezpieczyciela o wypłatach odszkodowań,
– monitorowanie przebiegu likwidacji szkody (terminy czynności likwidacyjnych).

UBEZPIECZENIA FINANSOWE (GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE):​

– Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa).
– Gwarancja należytego wykonania kontraktu.
– Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek.
– Gwarancja zwrotu zaliczki.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE:​

Ubezpieczenie życia i zdrowia dla całej rodziny