BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W TWOJEJ ORGANIZACJI

Czym się zajmujemy ?

Celem działalności BHP Bytom, jako podmiotu świadczącego kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa technicznego jest wsparcie Pracodawców w profesjonalnym wykonywaniu codziennych obowiązków. Dodatkowo firma świadczy usługi polegające na wykonywaniu szeregu przedsięwzięć, które w sposób trwały, poprzez cykliczny nadzór, doradztwo i wskazywanie ewentualnych potencjałów do doskonalenia zwiększają poziom bezpieczeństwa w organizacji. Głównym zadaniem naszej firmy to dbałość o szereg spraw związanych z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa Twojej organizacji.

Środki Ochrony Indywidualnej

Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Nasza oferta, a co za tym idzie podejmowane przez nas działania, obejmują kompleksową obsługę przedsiębiorców w zakresie szkoleń BHP i ppoż. wg PKD – 85.59.B. Nasza oferta obejmuje również szereg szkoleń zawodowych niezbędnych do spełnienia wymogów formalnoprawnych oraz prawidłowego i bezpiecznego działania Twojej organizacji.
Dodatkowo po zapoznaniu się z danym obiektem lub organizacją jesteśmy w stanie udzielić Państwu wsparcia w zakresie:
przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich oraz wiosennych, które należy obowiązkowo przeprowadzić do 31 maja, i jesiennych, które należy przeprowadzić do 30 listopada.
przeglądów gazowych, w zakresie szczelności instalacji gazu ziemnego-metanu oraz instalacji technicznych tj. np. zewnętrzne zbiorniki z gazem propan-butan z wykorzystaniem mierników z profesjonalnej linii produktów premium tj. metanomierz GMI GT- 40, które w swojej codziennej pracy wykorzystują profesjonaliści tacy jak Pogotowie Gazowe i Państwową Straż Pożarna.
pomiarów termowizyjnych maszyn, urządzeń, pojazdów, obiektów, komór transformatorowych, kotłów, pieców itp., które nagrzewają się podczas procesu produkcyjnego lub naturalnego użytkowania do 2000 st. C.
przeglądów elektrycznych z wykorzystaniem mierników z profesjonalnej linii produktów dostarczonych przez firmę SONEL.
-ubezpieczenia zdrowia i życia Twoich pracowników, mienia firmy, kontraktów, itp.
-analizy i doboru odzieży roboczej – odzieży BHP oraz innych środków ochrony indywidualnej czy zbiorowej niezbędnych do prawidłowej, bezpiecznej organizacji procesu pracy oraz procesów towarzyszących.
-wykonywania zadań Służby BHP jako organu kontrolno-doradczego bezpośrednio współpracującego z Pracodawcą w celu poprawy warunków BHP,
-wykonywania zadań przewidzianych dla Inspektora Obrony Cywilnej.
-wykonywania zadań Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

Termowizja - przeglądy i pomiary

Szkolenia BHP i dodatkowa pomoc w zakresie BHP

Nasza firma zajmuje się również organizacją szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny wykonywanej pracy.
Oferujemy pomoc w zakresie:
szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie tematyki BHP.
-szkoleń hakowych – sygnalistów zwanych też inaczej podsuwnicowymi.
szkoleń zawodowych od suwnic po uprawnienia z grupy G1; G2 oraz G3.
szkoleń z zakresu przepisów przeciwpożarowych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz ewakuacji.
pomiarów oświetlenia na stanowiskach pracy oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
przeglądów sprzętu ppoż.
-opracowania dokumentów w zakresie BHP i ppoż. niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
opracowania dokumentów dla ZZR – Zakładu Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz dla ZDR – Zakładu Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
-oceny ryzyka zawodowego i warunków pracy,

Prewencja ppoż.

BHP Bytom PUZIO to podmiot ściśle współpracujący z Bytomską Izbą Przemysłowo Handlową.(www.biph.pl). BHP Bytom PUZIO to firma, działająca na terenie Bytomia, Chorzowa, Katowic, miast sąsiednich oraz województwa śląskiego. Jesteśmy specjalistami w zakresie bezpieczeństwa. Swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami dzielimy się z Państwem od 17 lat. Zamierzamy to czynić dalej w sposób ciągły, doskonaląc nasze usługi oraz Państwa bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu oraz do pozostawienia opinii  w  Google Moja Firma.  

Zapraszam do kontaktu
Monika Puzio – Właściciel firmy

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie