Celem działalności BHP Bytom, jako podmiotu świadczącego kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa technicznego jest wsparcie Pracodawców w profesjonalnym wykonywaniu codziennych obowiązków. Dodatkowo firma świadczy usługi polegające na wykonywaniu szeregu przedsięwzięć, które w sposób trwały, poprzez cykliczny nadzór, doradztwo i wskazywanie ewentualnych potencjałów do doskonalenia zwiększają poziom bezpieczeństwa w organizacji. Głównym zadaniem naszej firmy to  dbałość o szereg spraw związanych z szerokorozumianym pojęciem bezpieczeństwa Twojej organizacji. Nasza oferta, a co za tym idzie podejmowane przez nas działania, obejmują  kompleksową obsługę przedsiębiorców w zakresie szkoleń BHP i ppoż. wg PKD – 85.59.B. Nasza oferta obejmuje również szereg szkoleń zawodowych niezbędnych do spełnienia wymogów formalnoprawnych oraz prawidłowego i bezpiecznego działania Twojej organizacji. Dodatkowo po zapoznaniu się z danym obiektem lub organizacją jesteśmy w stanie udzielić Państwu wsparcia w zakresie: 
przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich oraz wiosennych, które należy obowiązkowo przeprowadzić do 31 maja,
i jesiennych, które należy przeprowadzić do 30 listopada.
przeglądów gazowych,  w zakresie szczelności instalacji gazu ziemnego-metanu oraz instalacji technicznych tj. np. zewnętrzne zbiorniki z gazem propan-butan z wykorzystaniem mierników z profesjonalnej linii produktów premium tj. metanomierz GMI GT- 40, które w swojej codziennej pracy wykorzystują profesjonaliści tacy jak Pogotowie Gazowe i Państwowa Straż Pożarna.
pomiarów termowizyjnych maszyn, urządzeń, pojazdów, obiektów, komór transformatorowych, kotłów, pieców itp., które nagrzewają się podczas procesu produkcyjnego lub naturalnego użytkowania do 2000 st. C.
przeglądów elektrycznych z wykorzystaniem mierników z profesjonalnej linii produktów dostarczonych przez firmę SONEL.
ubezpieczenia zdrowia i życia Twoich pracowników, mienia firmy, kontraktów, utraconych korzyści itp.
– analizy i doboru odzieży roboczej – odzieży BHP oraz innych środków ochrony indywidualnej czy zbiorowej niezbędnych do prawidłowej, bezpiecznej organizacji procesu pracy oraz procesów towarzyszących.
– wykonywania zadań Służby BHP jako organu kontrolno-doradczego bezpośrednio współpracującego z Pracodawcą w celu poprawy warunków BHP,
– wykonywania zadań przewidzianych dla Inspektora Obrony  Cywilnej.
– wykonywania zadań Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.
szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie tematyki BHP.
– szkoleń hakowych – sygnalistów zwanych też inaczej podsuwnicowymi.
szkoleń zawodowych od suwnic po uprawnienia z grupy G1; G2 oraz G3.
szkoleń z zakresu przepisów przeciwpożarowych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz ewakuacji.
pomiarów oświetlenia na stanowiskach pracy oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
przeglądów sprzętu ppoż
– opracowania dokumentów w zakresie BHP i ppoż. niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
opracowania dokumentów dla ZZR – Zakładu Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz dla ZDR – Zakładu Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
BHP Bytom to podmiot ściśle współpracujący z Bytomską Izbą Przemysłowo Handlową.(www.biph.pl).
BHP Bytom to firma, działająca na terenie miasta Bytom, miast sąsiednich oraz województwa śląskiego.
Swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami dzielimy się z Państwem od 15 lat i zamierzamy to czynić dalej w sposób ciągły, doskonaląc nasze usługi oraz Państwa bezpieczeństwo. 
Zapraszamy do kontaktu oraz do pozostawienia opinii na: https://g.co/kgs/wwkP3o 

Serdecznie pozdrawiam
Monika Puzio – Właściciel firmy