odzież robocza

Odzież BHP BYTOM

Odzież robocza, odzież BHP – czym tak naprawdę jest ?

Pracodawco, Prezesie, Dyrektorze, Właścicielu, Kierowniku – pamiętajcie, że pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Waszym obowiązkiem, zgodnie z Kodeksem Pracy oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy zasadniczej jaką jest Kodeks Pracy, jest wyposażyć podległego pracownika w odzież roboczą, odzież BHP, odzież specjalistyczną adekwatną do zagrożeń występujących na danych stanowisku, przy wykonywaniu określonych czynności. Stan ilościowy i jakościowy odzieży BHP jaką należy wydać pracownikom najlepiej uregulować w formie wewnętrznego aktu normatywnego, takiego jak instrukcja czy zarządzenie. Ważnym elementem dotyczącym wydawania odzieży BHP, odzieży roboczej jest konsultacja ze stroną społeczną tj. związki zawodowe – jeżeli istnieją, radą pracowników czy przedstawicielami pracowników wybranymi w sposób legalny z grona pracowników. Pracodawco, pamiętaj również, iż to na Twoich barkach spoczywa dodatkowy obowiązek związany z ewidencjonowaniem wydawania tego typu środków ochrony indywidualnej np. za pomocą systemu teleinformatycznego lub karty ewidencji przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej

Dodatkowo Twoim obowiązkiem jest zorganizować procesy współistniejące, polegające na organizacji szaf odzieżowych na odzież czystą, brudną oraz na odzież własną pracownika, w której przychodzi do pracy. Pamiętaj również, iż przy niektórych typach prac będziesz musiał zorganizować tzw. szatnię czystą i szatnię brudną. Bardzo ważną kwestią jest to, iż  pracodawca jest obowiązany zapewnić takie warunki, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi tj. kwasy, ługi, zasady, rozpuszczalniki, farby, oleje itp., środkami promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, były przechowywane wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym. Takiej odzieży roboczej, odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej nie można zabierać z zakładu pracy, prać lub konserwować we własnym domu. 

Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania takich przedmiotów, jest niedopuszczalne. Bardzo ważnym elementem gospodarowania odzieżą roboczą, a dokładnie odzieżą specjalistyczną, jest jej pranie i impregnacja. Należy pamiętać, iż odzież specjalistyczna np. dla chemików czy spawaczy powinna być dodatkowo ewidencjonowana w zakresie liczby prań jakim została poddana. Element ten jest bardzo istotny, ponieważ niektóre typy odzieży po określonej liczbie prań należy wymienić z uwagi na utratę ich właściwości fizykochemicznych np. odzież robocza – specjalistyczna, antyelektrostatyczna czy odzież niepalna dla spawaczy. Bardzo często pracodawcy mają dylemat czy kupić na własność odzież i przekazać ją w użytkowanie pracownikom czy skorzystać z usługi tak zwanego rentalu odzieży. Jest to nic innego niż wynajem, serwis i konserwacja odzieży roboczej – odzieży BHP. Przy wydawaniu odzieży roboczej należy również zadbać o jej pranie, które można uregulować nawiązując współpracę z zewnętrzną firmą lub za pomocą ekwiwalentu wypłacanego wprost danemu pracownikowi. Istotą ekwiwalentu jest to, iż ma on odzwierciedlać rzeczywiste koszty jakie pracownik ponosi w związku z praniem odzieży.

Środki ochrony indywidualnej

Odzież robocza Bytom

Podsumowując, do najważniejszych obowiązków pracodawcy w zakresie wyposażenia w odzież BHP należy:
– organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając tematykę odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
– dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
– wyposażenie pracownika w odzież roboczą, odzież BHP adekwatną do zagrożeń, poprzez zakup odzieży lub poprzez usługę rentalu – wynajmu, serwisu i konserwacji
w jednym miejscu,
– ustalenie zasad i częstotliwości prania odzieży,
– ustalenie jasnych zasad wymiany odzieży,
– ustalenie zasad bieżącej, cyklicznej kontroli odzieży ze szczególnym uwzględnieniem odzieży specjalistycznej,
– ustalenie dokumentów, które posłużą pracodawcy oraz innym osobom kierującym pracownikami w zakresie sformalizowania tematu odzieży w danej organizacji.

Pracodawco, jeżeli potrzebujesz sprawdzonych rozwiązań w zakresie gospodarki odzieżą roboczą, odzieżą BHP, środkami ochrony indywidualnej – zadzwoń lub napisz, a udzielimy Ci stosownego wsparcia. Doradzimy gdzie i kiedy warto zainwestować w dany rodzaj usługi czy zakupu bezpośredniego. Pracodawco, jeżeli chcesz dokonać hurtowych zakupów sprecyzuj swoje potrzeby w wiadomości email do nas. Jeżeli nie wiesz czego dokładnie potrzebujesz, to wspólnie pomożemy Ci to ustalić. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie zapewniające adekwatny poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń i Twoich finansów. 

Siedziba partnera handlowego - zakupy bhp

Zapraszamy do kontaktu oraz do odwiedzenia naszego partnera handlowego tj.:

Deltazbyt Przedsiębiorstwo Handlowo Zaopatrzeniowe Adam Dumnicki
41-902 Bytom; ul. Stanisława Witczaka 64.

Jak dojechać ?
Kliknij w poniższy link:

Sklep BHP BYTOM

Kup odzież w sklepie bhp u naszego partnera i zyskaj RABATY NA SZKOLENIA BHP I PPOŻ.

pozycjonowanie stron

Pozycjonowanie stron​

Szanowni Państwo, 
do wszelkich naszych działań, szkoleń czy przygotowywanych dokumentacji podchodzimy z pełną starannością. Dlatego cieszymy się że trafili Państwo na naszą stronę i zdecydowali zaufać właśnie nam. My również obdarzyliśmy zaufaniem firmę, dzięki której mamy szansę zaprezentować swoją wiedzę coraz szerszemu gronu osób szukających wsparcia z zakresu BHP. Firmą tą jest Profesjonalne Pozycjonowanie. Serdecznie polecamy jej usługi, dzięki którym  jesteśmy lepiej widoczni w sieci. Więcej odwiedzin na stronie internetowej i wyraźny wzrost sprzedaży usług – to nasze efekty ich pracy. Jeżeli chcą Państwo znajdować się wysoko w wynikach wyszukiwarki Google i tym samym pozyskiwać nowych Klientów – Profesjonalne Pozycjonowanie Państwu w tym pomoże. Firma zajmuje się pozycjonowaniem stron internetowych od kilkunastu lat i dzięki tak dużemu doświadczeniu robi to nie tylko efektywnie, ale i bezpiecznie. Ich wiedza praktycznai zaangażowanie gwarantują wysoką skuteczność także w pozycjonowaniu w mapach Google. Oznacza to, że możemy liczyć na wysokie zainteresowanie naszą stroną u Klientów lokalnych. Chcemy też z satysfakcją nadmienić, że sama współpraca przebiega niezwykle gładko. Tak dobry kontakt i szybkość reakcji na nasze zapytania to poziom obsługi Klienta, który zasługuje na najwyższe uznanie. Jeżeli chcą Państwo oddać się w ręce ekspertów i zwiększyć swoją widoczność w sieci, zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z firmą Profesjonalne Pozycjonowanie: 

https://www.profesjonalne-pozycjonowanie.pl/
e-mail:pozycjonowanie@profesjonalne-pozycjonowanie.pl
Tel: 61 8 266 247 (w aktualnych warunkach pracy zdalnej prosimy o kontakt e-mail)

ubezpieczenia

Ubezpieczenia BHP BYTOM​

Broker MAK

W trosce o Państwa bezpieczeństwo Szkolenia i Doradztwo BHP i PPOŻ. Monika Puzio informują, iż w dniu 09.10.2020 r. nawiązaliśmy współpracę z Brokerem Ubezpieczeniowym Panem Tomaszem Dzieżą z firmy MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o., świadczącym kompleksowe usługi w zakresie ubezpieczeń stanowiących element bezpieczeństwa Państwa przedsiębiorstw, mienia oraz działalności operacyjnej.

OFERTA OBSŁUGI BROKERSKIEJ W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ:

Dobra polisa ubezpieczeniowa

– MAJĄTKOWYCH,
– OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI,
-KOMUNIKACYJNYCHFINANSOWYCH (GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE)
 – UBEZPIECZENIA GRUPOWE NA ŻYCIE.

Informacje ogólne na temat MAK Ubezpieczenia
Sp. z o.o.
Grupa MAK zalicza się do ścisłego grona największych na polskim rynku pośredników ubezpieczeniowych pod względem liczby obsługiwanych polis, składek lokowanych w zakładach ubezpieczeń oraz liczby skutecznie obsługiwanych szkód. Grupa zrzesza podmioty specjalizujące się w obsłudze ubezpieczeniowej Klientów biznesowych i masowych. MAK obsługuje kilkuset Klientów korporacyjnych w Polsce. Korzenie Grupy MAK sięgają 1995 roku, a obecnie należy do pierwszej trójki największych pośredników ubezpieczeniowych w Polsce i jest największą firmą w branży z polskim rodowodem.

MOŻLIWE OBSZARY WSPÓŁPRACY:​

-Propozycja kompleksowego programu – ubezpieczenia grupowe
– Rozesłanie zapytań ofertowych do ubezpieczycieli
– Porównanie zebranych ofert
– Negocjowanie warunków i składek
– Wdrożenie umów ubezpieczenia oraz ich administracja
– Asysta przy likwidacji szkód (od zgłoszenia szkody aż do wypłaty odszkodowania)

UBEZPIECZENIE BYTOM W ZAKRESIE MAJĄTKU:​

Gaszenie pożaru

– Ryzyka działania żywiołów i innych zdarzeń losowych
– Ryzyka techniczne (awaryjne) – związane z pracą kluczowych maszyn i urządzeń o dużej wartości
– Ryzyko strat w wyniku przerw spowodowanych zdarzeniami losowymi lub awarią urządzeń produkcyjnych
– Ryzyko roszczeń osób trzecich (Odpowiedzialność Cywilna Ogólna i zawodowa) OC Władz Spółki
– Ryzyko kradzieży, włamania, rabunku, sprzeniewierzenia – ochroni cię ubezpieczenie mieszkania.

UBEZPIECZENIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

Dobra polisa ubezpieczeniowa

W ramach oferty zawierane są umowy generalne tj. ubezpieczenia flotowe – ubezpieczenie auta firmowego charakteryzujące się najniższymi na rynku stawkami ubezpieczeniowymi przy zachowaniu najszerszego, optymalnego dla danej floty zakresu ubezpieczenia. Już od 5 pojazdów możemy ubezpieczyć samochody na warunkach flotowych w zakresie OC, ubezpieczenia AC, NNW, assistance. Podstawowe elementy umów flotowych oferowanych przez MAK Ubezpieczenia to:
– wyrównany okres ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów lub polisy indywidualne roczne
(zgodnie z decyzją klienta),
– ograniczenie dokumentacji do niezbędnego minimum,
– dowolny zakres terytorialny ubezpieczeń,
– naprawy w ASO lub w dowolnych sieciach serwisowych wybranych przez klienta,
– dowolność w wyborze rodzaju części zamiennych (oryginalne lub zamienniki),
– pierwszeństwo w załatwianiu wszelkich spraw u ubezpieczyciela.

Obsługa zawierania ubezpieczeń i rozliczeń składki:​

Proponowany zakres obowiązków MAK Ubezpieczenia
Sp. z o.o.:
– wystawianie potwierdzeń zawarcia wszystkich rodzajów ubezpieczeń i duplikatów potwierdzeń w ciągu dwóch godzin od otrzymania kompletu informacji i dokumentów,
– wyceny pojazdów do ubezpieczeń AC,
– kontrola terminów wygasania wszystkich rodzajów ubezpieczeń i sporządzanie wznowienia ubezpieczeń,
– sporządzanie zestawień do rozliczeń składki ubezpieczeniowej (płatności i zwroty składek)
– wypowiadanie umów OC.

Generalne założenia procedury likwidacji szkód:​

Proponowany zakres obowiązków MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.:
– telefoniczne informowanie klientów o trybie postępowania w przypadku wystąpienia szkody,
– zgłaszanie szkód z tytułu ubezpieczeń AC i OC sprawcy do ubezpieczyciela,
– kompletacja, weryfikacja i przekazywanie do ubezpieczyciela dokumentów szkody,
– rejestracja szkód w systemie informatycznym MAK z funkcją wglądu i dokonywania zapisów przez klienta,
– weryfikacja rachunkowa i merytoryczna decyzji ubezpieczyciela o wypłatach odszkodowań,
– monitorowanie przebiegu likwidacji szkody (terminy czynności likwidacyjnych).

UBEZPIECZENIA FINANSOWE (GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE):​

– Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa).
– Gwarancja należytego wykonania kontraktu.
– Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek.
– Gwarancja zwrotu zaliczki.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE:​

Ubezpieczenie życia i zdrowia dla całej rodziny

Brokerzy MAK posiadają bardzo duże doświadczenie w przygotowania takich produktów jak ubezpieczenie na życie, negocjowaniu oraz bieżącej obsłudze programów ubezpieczeniowych z zakresu grupowych ubezpieczeń na życie. Na bazie tych doświadczeń, staramy się tworzyć programy ubezpieczenia pracowników i ich rodzin oparte między innymi o system „kafeteryjny”.  Taka forma pozwala na dopasowanie zakresu ochrony i składki do oczekiwań poszczególnych grup zawodowych. Umożliwienie pracownikom naszych Klientów swobody wyboru ochrony idzie w parze z wysokiej jakości zapisami Warunków Ubezpieczenia. Szanowni Państwo, decydując się na współpracę z MAK Ubezpieczenia zyskują Państwo profesjonalnego partnera biznesowego, posiadającego doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i nadzorowaniu specjalistycznych programów ubezpieczeniowych – począwszy od opracowania koncepcji współpracy, poprzez wybór ubezpieczyciela (ubezpieczycieli), przygotowanie projektów niezbędnej dokumentacji, nadzór nad procesem likwidacji szkód czy kompleksowe ubezpieczenia działalności od kiosku ruchu do stoczni.

Ubezpieczenia Bytom zapraszają do kontaktu:​

BROKER UBEZPIECZENIOWY BYTOM
TOMASZ DZIEŻA

e-mail: tomasz.dzieza@makubezpieczenia.pl
Tel.: 512 230 463
MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Oddział Katowice
ul. Kościuszki 66; 40-047 Katowice 

dokumentacja-seveso-zdr-zzr

Dokumentacja SEVESO ZDR / ZZR

WYKONUJEMY KALKULACJĘ DOTYCZĄCĄ KWALIFIKOWANIA FABRYKI DO KATEGORII ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH O ZWIĘKSZONYM LUB DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.

Zgłoszenie Zakładu​

Od 17 lutego 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Rozporządzenie ma wpływ m.in. na zakłady klasyfikowane do tej pory jako zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej. Ze względu na wprowadzone zmiany Rozporządzenie w niektórych przypadkach powoduje zmianę klasyfikacji zakładów dotychczas niezaliczanych do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej. Omawiane rozporządzenie wprowadza nowe kryteria klasyfikacji dla substancji stwarzających zagrożenie znajdujących się w zakładzie, których rodzaj i ilość decyduje o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Obecna klasyfikacja dostosowana została do zapisów rozporządzenia nr 1272/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, tzw. CLP. Istotnej zmianie uległa lista zawierająca kategorie substancji stwarzających zagrożenie jakie powinny zostać wzięte pod uwagę przy analizie klasyfikacji zakładu . 

Nowością jest objęcie wykazem aerozoli. Poszerzeniu uległa również lista substancji niebezpiecznych określająca nazwę substancji, której występowanie na terenie zakładu może spowodować jego zaliczenie do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej. Na listę wprowadzono około 13 nowych pozycji m.in. amoniak bezwodny, siarkowodór, określone mieszaniny podchlorynu sodu, czy paliwa alternatywne. Jednoznacznie wskazano, iż mieszaniny, dla których nie wskazano ich składu procentowego, należy traktować analogicznie jak czyste substancje, uwzględniając ich klasyfikację.
W przypadku substancji niebezpiecznych, które nie są objęte rozporządzeniem nr 1272/2008, w tym odpadów, które znajdują się lub mogą znaleźć się w zakładzie oraz które w warunkach panujących w zakładzie posiadają lub mogą posiadać równoważne właściwości pod względem możliwości wywołania poważnych awarii przemysłowych, są tymczasowo przypisane do najbardziej analogicznej kategorii wymienionej w tabeli 1 lub substancji niebezpiecznej wymienionej w tabeli 2. Warto przeprowadzić ponowną analizę posiadanych w zakładzie substancji pod kątem klasyfikacji zakładów do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej. 

Program zapobiegania awariom

1. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku sporządza program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, zwany dalej „programem zapobiegania awariom”.
2. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku wdraża program zapobiegania awariom za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem.
3. Program zapobiegania awariom uwzględnia zagrożenia awariami przemysłowymi i złożoność organizacji w zakładzie.
4. Program zapobiegania awariom zawiera:
1) ogólne cele i zasady działania prowadzącego zakład;
2) wskazanie zadań i odpowiedzialności kierownictwa zakładu, w zakresie kontroli zagrożeń awariami przemysłowymi oraz zapewnienia odpowiedniego do zagrożeń poziomu ochrony ludzi i środowiska;
3) określenie prawdopodobieństwa zagrożenia awarią przemysłową;
4) zasady zapobiegania awarii przemysłowej w celu poprawy bezpieczeństwa;
5) zasady zwalczania skutków awarii przemysłowej;
6) określenie sposobów ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska w przypadku jej zaistnienia;
7) określenie częstotliwości przeprowadzania analiz programu zapobiegania awariom w celu oceny jego aktualności i skuteczności.
5. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku przedkłada program zapobiegania awariom właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w następujących terminach:
1) co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego części;
2) roku od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku.
6. Program zapobiegania awariom podlega zmianom, jeżeli potrzebę zmiany uzasadniają względy bezpieczeństwa wynikające ze zmiany stanu faktycznego, postępu naukowo-technicznego lub analizy zaistniałych awarii przemysłowych.
7. Program zapobiegania awariom podlega, co najmniej raz na 5 lat, analizie i uzasadnionym zmianom.
8. Jeżeli prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku nie dokonuje zmian, o których mowa w ust. 6 i 7, właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej wzywa do zmiany programu zapobiegania awariom, wyznaczając termin dokonania zmian.

Raport o Bezpieczeństwie

Produkcja, przetwarzanie, transport lub magazynowanie niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych, niebezpiecznych dla środowiska) substancji chemicznych w dużych ilościach stwarza potencjalne zagrożenie związane z ich uwolnieniem do otoczenia w sposób niekontrolowany. Zdarzenia takie można przewidzieć teoretycznie, oszacować prawdopodobieństwo ich zajścia, ale nie można ściśle określić miejsca i czasu ich wystąpienia, jak również dokładnie oznaczyć zasięgu oddziaływania i skali ryzyka dla ludzi i środowiska. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)(dalej zwanej „ustawą”) sytuację taką określa się mianem poważnej awarii przemysłowej i rozumie się przez nią zdarzenie mające miejsce w zakładzie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Artykuł 244 ustawy zobowiązuje prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii do ochrony środowiska przed awariami. Artykuł 249 ustawy nakłada na prowadzącego zakład stwarzający możliwość wystąpienia poważnej awarii obowiązek zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska. W szczególności Artykuł 253 ustawy zobowiązuje prowadzącego zakład o dużym ryzyku do opracowania raportu o bezpieczeństwie. 

Wewnętrzny plan operacyjno–ratowniczy

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska [link] tj. Art. 259.139) Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku, zakład o dużym ryzyku oraz zakład niebędący zakładem o zwiększonym ryzyku lub zakładem o dużym ryzyku, będące zakładami sąsiednimi, współpracują w zakresie wzajemnego informowania się o czynnikach mogących przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową lub pogłębienia jej skutków, lub powodować wystąpienie efektu domino. Art. 260. 1. W celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej opracowuje się wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.

Plany operacyjno-ratownicze zawierają w szczególności:​

1) zakładane działania służące ograniczeniu skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska;
2) propozycje metod i środków służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii przemysłowej;
3) informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, przedstawianą społeczeństwu i właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, staroście, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
4)141) wskazanie sposobów usunięcia skutków awarii przemysłowej i przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe – sposobów usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska;
5) wskazanie sposobów zapobiegania transgranicznym skutkom awarii przemysłowej.
3.142) Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać wewnętrzne i zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, kierując się potrzebą zapewnienia jednolitych zasad planowania ratowniczego. 2.144) 
Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do przedłożenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego w następujących terminach:
1) co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego części;
2) 2 lat od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o dużym ryzyku.
Art. 261. 1. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do:
2a)145) Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w następujących terminach:
1) co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego części;
2) 2 lat od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o dużym ryzyku.
3. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do przeprowadzania analizy i przećwiczenia realizacji wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego co najmniej raz na 3 lata, w celu jego aktualizacji i dokonania w nim uzasadnionych zmian; w szczególności należy brać pod uwagę zmiany wprowadzone w instalacji, w sposobie funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, stan wiedzy dotyczącej zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków awarii przemysłowej, a także postęp naukowo-techniczny.

obrona cywilna inspektor oc

Inspektor OC - Obrona Cywilna Bytom

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) obrona cywilna ma na celu:
– ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury;
– ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;
-współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

W zakresie obrony cywilnej powyższa ustawa określa ponadto (Dział IV ustawy):
– organy administracji w sprawach obrony cywilnej;
– skład oraz sposób tworzenia formacji obrony cywilnej;
– obowiązki obywateli w zakresie obrony cywilnej (służba w OC, szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności);
– przysposobienie obronne młodzieży szkolnej i studentów.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy. Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991 r. W rozumieniu Protokołu określenie „obrona cywilna” oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych wymienionych niżej zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych,
i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Są to następujące zadania:
– służba ostrzegawcza;
– ewakuacja;
– przygotowanie i organizowanie schronów;
– obsługa środków zaciemnienia;
– ratownictwo;
-służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
– walka z pożarami;
– wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
– odkażanie i inne podobne działania ochronne;
– dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
– doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
– doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
– doraźne grzebanie zmarłych;
-pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
– dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

Krajowe regulacje prawne dotyczące obrony cywilnej, tj. ustawa o powszechnym obowiązku obrony oraz akty wykonawcze do niej, nie są spójne i nie wyczerpują wszystkich obszarów zadaniowych obrony cywilnej wymienionych przez Protokół. Przepisy nie określają jednoznacznie zadań ochrony ludności realizowanych w czasie pokoju, ograniczając się wyłącznie do zadań obejmujących działalność planistyczną, organizacyjną, szkoleniową i upowszechniającą wiedzę na temat problematyki obrony cywilnej.

W ostatnich latach wiele aktów prawnych dotyczących obrony cywilnej przestało obowiązywać, a w ich miejsce nie zostały przyjęte nowe regulacje. Dotyczy to zwłaszcza uchylenia art. 140 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, który stanowił delegację ustawową do wydania przez Radę Ministrów rozporządzeń określających obowiązki i uprawnienia organów w sprawie obrony cywilnej, kwestie formacji obrony cywilnej oraz sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania. Brak regulacji prawnej
w powyższych przypadkach ogranicza możliwości realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej.

Z powyższych względów, rozpoczęto prace nad projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która uporządkuje kompetencje i zadania wszystkich organów administracji publicznej, instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz innych podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności. Ustawa ureguluje również sposób funkcjonowania ww. podmiotów zarówno w czasie pokoju, jak i wojny, zgodnie z ww. Protokołem Dodatkowym. Jednocześnie przygotowane zostaną akty wykonawcze do ustawy, które wraz z nią określą ramy prawne obrony cywilnej odpowiadające współczesnym potrzebom i zagrożeniom. Ustawa stanowić będzie dopełnienie rozwiązań przyjętych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, co razem złoży się na kompleksową regulację prawną w obszarze ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

służba bhp

Służba BHP

Służba bhp Bytom to wsparcie jakiego udzielamy w ramach prowadzonych przez nas usług skierowanych do Twojej organizacji. Aby w sposób przystępny przedstawić to zagadnienie odniesiemy się do kilku faktów i aktów normatywnych, jakie obowiązują pracodawców. Zgodnie z Kodeksem Pracy, będącym ustawą zasadniczą, regulującą prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników, pracodawca, który zatrudnia powyżej 100 pracowników (czyli osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę) ma obowiązek utworzenia służby bhp.  Pamiętajmy, że do w/w liczby 100 nie zaliczamy zleceniobiorców czy osób wykonujących określone dzieło lub postanowienia kontraktu w ramach umowy B2B. Jeżeli pracodawca zatrudnia poniżej 100 pracowników może powierzyć wykonywanie obowiązków służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. 

Służba BHP

Bardzo często w życiu codziennym dochodzi do sytuacji, w której osoby kierujące pracownikami zapominają o art. 212 Kodeksu Pracy, regulującym podstawowe obowiązki tych osób w zakresie bhp, a co za tym idzie chcą delegować dodatkową pracę służbie BHP. Pracodawco, pamiętaj, iż pracownik służby bhp nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp. Dodatkowo należy pamiętać, iż służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w rozporządzeniu. 

Wyjątek w zakresie wykonywania dodatkowych obowiązków stanowi pracownik zatrudniony przy innej pracy, który dodatkowo wykonuje zadania służby bhp u Pracodawcy zatrudniającego poniżej 100 pracowników. Historia zna przypadki, w których właściwy terytorialnie inspektor pracy nakazał utworzenie służby bhp u danego pracodawcy. Dodatkowo inspektor pracy może również nakazać np. zwiększenia liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione i zweryfikowane podczas prowadzonej przez niego kontroli. Jeżeli pracodawca w zasobach swojej organizacji nie posiada pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem, może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Organizacja służby bhp w tej formie narzuca obowiązek spełnienia wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończenia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby, które to jako służba bhp posiadamy. 
W tym przypadku z pomocą przychodzi służba bhp Bytom.

Wszędzie tam, gdzie pracodawcy chcą zorganizować wykonywanie zadań służby bhp z wykorzystaniem specjalisty spoza zakładu pracy należy pamiętać, iż poza wymiernym aspektem ekonomicznym cechującym tego typu rozwiązanie powierzamy wykonywanie zadań służby BHP specjaliście, który posiada doświadczenie wykraczające poza zagrożenia występujące w danej organizacji. 
Tak jak pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę tak i służbie bhp BYTOM – specjaliście bhp spoza zakładu pracy przysługują następujące uprawnienia tj.: przeprowadzanie kontroli bhp, występowanie z wnioskami o nagrodzenie  lub nałożenie kar porządkowych na pracowników, występowanie z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń, wstrzymanie pracy maszyny lub urządzenia, a nawet wstrzymanie pracy w całym zakładzie lub jego części. Dodatkowo służba bhp może wnioskować w ramach stwierdzonych nieprawidłowości o natychmiastowe odsunięcie od pracy pracownika, który to swoim zachowaniem, sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dla siebie lub współpracowników. Poza wymienionymi powyżej uprawnieniami służba bhp w swej codziennej pracy wykonuje obowiązki przewidziane w rozporządzeniu w sprawie służby bhp będące zbiorem zamkniętym 22 zadań, które należy realizować w odniesieniu do Twojej organizacji. Jednym ze sztandarowych obowiązków jest przeprowadzanie szkoleń wstępnych bhp – instruktażu ogólnego, rozszerzonych o instruktaż ppoż., który to jest podstawą do budowania u nowo zatrudnionych pracowników przekonania, co do poziomu bezpieczeństwa funkcjonującego w danej organizacji. 

Służba BHP

Realizacja tego zadania połączonego z wizją lokalną na terenie zakładu pod opieką służby BHP jest połączeniem teorii i praktyki, budujących świadomość nowego pracownika od jego pierwszych chwil u nowego pracodawcy. Pracodawco, jeżeli potrzebujesz wsparcie w organizacji służby bhp w Twojej organizacji napisz, zadzwoń lub umów spotkanie. Wspólnie zastanowimy się jak dobrać odpowiednie, optymalne rozwiązanie dla Twojej organizacji w zakresie ilościowym i jakościowym. 
Jeżeli potrzebujesz wsparcia w prowadzonym procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracy służby BHP  lub z uwagi na inne wydarzenia masz wakat na stanowisku służby BHP skontaktuj się z nami.

Inspektor ppoż.

Inspektor ppoż. Bytom

-STAŁY NADZÓR PPOŻ NAD OBIEKTEM OBEJMUJE NADZÓR INSPEKTORA / SPECJALISTY PPOŻ.
-okresowa i bieżąca analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w podległych obiektach.
-prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, procedur ewakuacyjnych i zasad działania systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
-udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
-inicjowanie i udział we wdrażaniu przepisów ogólnokrajowych i unijnych na terenie zakładu
-przygotowywanie wniosków i projektów zarządzeń wewnętrznych służących poprawie stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie
-udział w pracach komisji technicznych mających związek z ochroną przeciwpożarową oraz w dochodzeniach przeciwpożarowych
-nadzór nad terminowością przeglądów instalacji przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego
-konserwacje urządzeń przeciwpożarowych
-prowadzenie oraz nadzór nad dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego
-współpraca z innymi instytucjami, w tym organami administracji państwowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia z pierwszej pomocy

Szkolenia z pierwszej pomocy Bytom

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W § 3 tego artykułu zapisano, że: liczba tych pracowników (wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy) oraz wyszkolenie tych wyznaczonych osób powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Wyznaczenie takich osób powinno być skonsultowane z pracownikami zgodnie z art. 23711a § 1 pkt 3 Kodeksu pracy. Szkolenia dla pracowników publicznych i niepublicznych szkół i placówek Obowiązkowi przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy podlegają wszyscy pracownicy przedszkola/szkoły, tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. Przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy dyrektorzy szkół i placówek muszą zapewnić do 1 marca 2019 r.

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W § 3 tego artykułu zapisano, że: liczba tych pracowników (wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy) oraz wyszkolenie tych wyznaczonych osób powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Wyznaczenie takich osób powinno być skonsultowane z pracownikami zgodnie z art. 23711a § 1 pkt 3 Kodeksu pracy. Szkolenia dla pracowników publicznych i niepublicznych szkół i placówek Obowiązkowi przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy podlegają wszyscy pracownicy przedszkola/szkoły, tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. Przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy dyrektorzy szkół i placówek muszą zapewnić do 1 marca 2019 r.

Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia przeciwpożarowe Bytom

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz nabycia praktycznej umiejętności zachowania się na wypadek pożaru. Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych i praktycznego ćwiczenia z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego (np. użycia gaśnic) i polegają przede wszystkim na zapoznaniu uczestników z:
– źródłami powstania pożarów i sposobów rozprzestrzeniania się pożarów
– zagrożeniami ludzi i pracowników w przypadku pożaru
– zasadami zapobiegania możliwości powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia
– czynnościami zabronionymi oraz zasadami postępowania z materiałami niebezpiecznymi pożarowo
– zasadami zabezpieczania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych
– obowiązkami osób nadzorujących prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych
– obowiązkami wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych
– zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru, wybuchu lub awarii
– organizacji i zasad prowadzenia ewakuacji
– znakami bezpieczeństwa i znakami ewakuacji
– zabezpieczeniami przeciwpożarowymi
– rodzajami podręcznego sprzętu gaśniczego
– zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe Bytom

Jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na pracodawcę jest organizacja pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szerokie spektrum powyższego zapisu, wraz innymi obowiązkami zostały zawarte w Kodeksie Pracy oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy zasadniczej, jaką dla pracodawców i pracowników jest Kodeks Pracy. Rolą pracodawcy jest, aby w teorii i praktyce znać i stosować zapisy aktów normatywnych niezbędnych do prawidłowego i przede wszystkim bezpiecznego funkcjonowania organizacji. Tematyka opisująca szkolenia zawodowe dla pracowników jest tak szeroka, iż postaramy się ją przybliżyć na przykładzie tzw. UTB – urządzeń transportu bliskiego podległych pod UDT – urząd dozoru technicznego oraz szkoleń zawodowych –  uprawnienia SEP   z grupy G1, G2 oraz G3. 

Szkolenia zawodowe

W myśl obowiązującego stanu prawnego wszyscy pracownicy, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych użytkują w swej codziennej pracy takie urządzenia jak np. suwnica muszą odbyć szkolenia UDT na suwnice w zakresie obsługi lub konserwacji. Dodatkowo w zależności od obsługiwanych urządzeń należy zdobyć uprawnienia  odbywając stosowne kursy na wózek widłowy lub  podesty wolnobieżne, żurawie, dźwigi, wózki jezdne itp. musza odbyć odpowiednie szkolenie. Organizację takiego szkolenia należy powierzyć ośrodkowi szkolenia lub przedsiębiorcy legitymującemu się odpowiednim numerem PKD przy prowadzonej działalności, wykwalifikowaną kadrą wraz z zapleczem szkoleniowym oraz dokumentami zatwierdzonymi przez stosowne instytucje. Szkolenie w zakresie obsługi kończy się egzaminem, przeprowadzonym w tym konkretnym przypadku przez komisję powołaną z UDT – urzędu dozoru technicznego właściwego rejonowo dla miejsca organizacji szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego wraz z wydanymi dokumentami stanowi podstawę do wykonywania pracy z wykorzystaniem urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Zdobyte uprawnienia wiążą się ponadto z odpowiedzialnością za użytkowane mienie, za ewentualnie powstałe szkody materialne i niematerialne oraz za ewentualne szkody wyrządzone współpracownikom. Posiadanie uprawnień rozpoczyna drogę do samodoskonalenia się w technicznej obsłudze danego urządzenia w danym miejscu i czasie. 

Zasady BHP

Adekwatnie do procesu kształcenia i uzyskania uprawnień w zakresie obsługi UTB przebiega proces szkoleń zawodowych – kształcenia i uzyskania uprawnień w zakresie konserwacji UTB. Proces ten jednakże jest zdecydowanie bardziej złożony z uwagi
na szerszy zakres materiału do opanowania, specyfikę procesu konserwacji danego urządzenia oraz zaawansowany poziom egzaminu. Dodatkowo czynności dotyczące konserwacji, a następnie dopuszczenia danego urządzenia do ponownej eksploatacji wiążą się z odpowiedzialnością za ewentualnie powstałe przeoczenia, zaniechania czy świadome uchybienia. Pracodawco, pamiętaj, że od 30 maja 2019 r. skończyła się era bezterminowych uprawnień UDT w zakresie obsługi i eksploatacji. Obecnie wydawane uprawnienia przez UDT są uprawnieniami terminowymi, które należy w zależności od posiadanych kategorii uprawnień odnawiać w czasookresach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych Dz.U. 2019 poz. 1008. Dotyczy to szkoleń UDT na wózki widłowe czy kursów na suwnice. 

Ważnym elementem bezpieczeństwa uprawniającym pracowników do obsługi instalacji  i urządzeń są uprawnienia energetyczne
w zakresie dozoru i eksploatacji – uprawnienia SEP  dla trzech grup – uwapnienia G1, G2, G3 tj.:  
G1 – uprawnienia elektryczne, G2 – uprawnienia energetyczne, G3 – uprawnienia gazowe. Szkolenia SEP Bytom zapraszają do kontaktu. Proces zdobywania powyższych uprawnień podczas szkoleń zawodowych kończy się przed komisją powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich uprawnioną do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

Z uwagi na aktualną sytuację, związaną z pandemią COVID -19 prosimy  o zgłaszanie zapytań w formie wiadomości email w zakresie pożądanych przez Państwa szkoleń niezbędnych do zdobycia lub utrzymania uprawnień. Dostępność danych usług w zakresie szkoleń zawodowych ulega bardzo dynamicznym zmianom, dlatego w naszej ocenie najlepszą formą kontaktu jest informacja za pośrednictwem wiadomości email.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe Bytom zapraszają do kontaktu.
Pracodawco, jeżeli nie masz pewności jakie uprawnienia powinni posiadać Twoi pracownicy, napisz do nas, a wspólnie postaramy się odpowiedzieć na twoje wątpliwości w zakresie uprawnień i niezbędnych szkoleń zawodowych. Dodatkowo informujemy,
iż współpracujemy z innymi podmiotami, do których (jeżeli zajdzie taka potrzeba) skierujemy Państwa w celu przyśpieszenia procesu odnowienia lub pozyskania danych uprawnień. To na czym nam zależy to bezpieczeństwo Twoich pracowników oraz bezpieczeństwo ich pracodawcy.   

Zapraszamy do kontaktu oraz do odwiedzenia naszego partnera handlowego tj.:

ZAKŁAD SZKOLENIA ZAWODOWEGO „ORION”
40-051 Katowice Ul.Kilińskiego 5/3
REGON 273600990 , NIP 634-193-21-27
tel/fax: +48 32 206-24-27
mobile: 601-422-008 , 601-42-88-39
e-mail: biuro@orionkatowice.pl
https://orionkatowice.pl/
Jak dojechać ?
Kliknij w poniższy link:
https://goo.gl/maps/UZ6d8YnnWBWdqyEcA