odzież robocza

Odzież BHP BYTOM

Odzież robocza, odzież BHP – czym tak naprawdę jest ?

Pracodawco, Prezesie, Dyrektorze, Właścicielu, Kierowniku – pamiętajcie, że pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Waszym obowiązkiem, zgodnie z Kodeksem Pracy oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy zasadniczej jaką jest Kodeks Pracy, jest wyposażyć podległego pracownika w odzież roboczą, odzież BHP, odzież specjalistyczną adekwatną do zagrożeń występujących na danych stanowisku, przy wykonywaniu określonych czynności. Stan ilościowy i jakościowy odzieży BHP jaką należy wydać pracownikom najlepiej uregulować w formie wewnętrznego aktu normatywnego, takiego jak instrukcja czy zarządzenie. Ważnym elementem dotyczącym wydawania odzieży BHP, odzieży roboczej jest konsultacja ze stroną społeczną tj. związki zawodowe – jeżeli istnieją, radą pracowników czy przedstawicielami pracowników wybranymi w sposób legalny z grona pracowników. Pracodawco, pamiętaj również, iż to na Twoich barkach spoczywa dodatkowy obowiązek związany z ewidencjonowaniem wydawania tego typu środków ochrony indywidualnej np. za pomocą systemu teleinformatycznego lub karty ewidencji przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej

Dodatkowo Twoim obowiązkiem jest zorganizować procesy współistniejące, polegające na organizacji szaf odzieżowych na odzież czystą, brudną oraz na odzież własną pracownika, w której przychodzi do pracy. Pamiętaj również, iż przy niektórych typach prac będziesz musiał zorganizować tzw. szatnię czystą i szatnię brudną. Bardzo ważną kwestią jest to, iż  pracodawca jest obowiązany zapewnić takie warunki, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi tj. kwasy, ługi, zasady, rozpuszczalniki, farby, oleje itp., środkami promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, były przechowywane wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym. Takiej odzieży roboczej, odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej nie można zabierać z zakładu pracy, prać lub konserwować we własnym domu. 

Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania takich przedmiotów, jest niedopuszczalne. Bardzo ważnym elementem gospodarowania odzieżą roboczą, a dokładnie odzieżą specjalistyczną, jest jej pranie i impregnacja. Należy pamiętać, iż odzież specjalistyczna np. dla chemików czy spawaczy powinna być dodatkowo ewidencjonowana w zakresie liczby prań jakim została poddana. Element ten jest bardzo istotny, ponieważ niektóre typy odzieży po określonej liczbie prań należy wymienić z uwagi na utratę ich właściwości fizykochemicznych np. odzież robocza – specjalistyczna, antyelektrostatyczna czy odzież niepalna dla spawaczy. Bardzo często pracodawcy mają dylemat czy kupić na własność odzież i przekazać ją w użytkowanie pracownikom czy skorzystać z usługi tak zwanego rentalu odzieży. Jest to nic innego niż wynajem, serwis i konserwacja odzieży roboczej – odzieży BHP. Przy wydawaniu odzieży roboczej należy również zadbać o jej pranie, które można uregulować nawiązując współpracę z zewnętrzną firmą lub za pomocą ekwiwalentu wypłacanego wprost danemu pracownikowi. Istotą ekwiwalentu jest to, iż ma on odzwierciedlać rzeczywiste koszty jakie pracownik ponosi w związku z praniem odzieży.

Środki ochrony indywidualnej

Odzież robocza Bytom

Podsumowując, do najważniejszych obowiązków pracodawcy w zakresie wyposażenia w odzież BHP należy:
– organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając tematykę odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
– dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
– wyposażenie pracownika w odzież roboczą, odzież BHP adekwatną do zagrożeń, poprzez zakup odzieży lub poprzez usługę rentalu – wynajmu, serwisu i konserwacji
w jednym miejscu,
– ustalenie zasad i częstotliwości prania odzieży,
– ustalenie jasnych zasad wymiany odzieży,
– ustalenie zasad bieżącej, cyklicznej kontroli odzieży ze szczególnym uwzględnieniem odzieży specjalistycznej,
– ustalenie dokumentów, które posłużą pracodawcy oraz innym osobom kierującym pracownikami w zakresie sformalizowania tematu odzieży w danej organizacji.

Pracodawco, jeżeli potrzebujesz sprawdzonych rozwiązań w zakresie gospodarki odzieżą roboczą, odzieżą BHP, środkami ochrony indywidualnej – zadzwoń lub napisz, a udzielimy Ci stosownego wsparcia. Doradzimy gdzie i kiedy warto zainwestować w dany rodzaj usługi czy zakupu bezpośredniego. Pracodawco, jeżeli chcesz dokonać hurtowych zakupów sprecyzuj swoje potrzeby w wiadomości email do nas. Jeżeli nie wiesz czego dokładnie potrzebujesz, to wspólnie pomożemy Ci to ustalić. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie zapewniające adekwatny poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń i Twoich finansów. 

Siedziba partnera handlowego - zakupy bhp

Zapraszamy do kontaktu oraz do odwiedzenia naszego partnera handlowego tj.:

Deltazbyt Przedsiębiorstwo Handlowo Zaopatrzeniowe Adam Dumnicki
41-902 Bytom; ul. Stanisława Witczaka 64.

Jak dojechać ?
Kliknij w poniższy link:

Sklep BHP BYTOM

Kup odzież w sklepie bhp u naszego partnera i zyskaj RABATY NA SZKOLENIA BHP I PPOŻ.

pozycjonowanie stron

Pozycjonowanie stron​

Szanowni Państwo, 
do wszelkich naszych działań, szkoleń czy przygotowywanych dokumentacji podchodzimy z pełną starannością. Dlatego cieszymy się że trafili Państwo na naszą stronę i zdecydowali zaufać właśnie nam. My również obdarzyliśmy zaufaniem firmę, dzięki której mamy szansę zaprezentować swoją wiedzę coraz szerszemu gronu osób szukających wsparcia z zakresu BHP. Firmą tą jest Profesjonalne Pozycjonowanie. Serdecznie polecamy jej usługi, dzięki którym  jesteśmy lepiej widoczni w sieci. Więcej odwiedzin na stronie internetowej i wyraźny wzrost sprzedaży usług – to nasze efekty ich pracy. Jeżeli chcą Państwo znajdować się wysoko w wynikach wyszukiwarki Google i tym samym pozyskiwać nowych Klientów – Profesjonalne Pozycjonowanie Państwu w tym pomoże. Firma zajmuje się pozycjonowaniem stron internetowych od kilkunastu lat i dzięki tak dużemu doświadczeniu robi to nie tylko efektywnie, ale i bezpiecznie. Ich wiedza praktycznai zaangażowanie gwarantują wysoką skuteczność także w pozycjonowaniu w mapach Google. Oznacza to, że możemy liczyć na wysokie zainteresowanie naszą stroną u Klientów lokalnych. Chcemy też z satysfakcją nadmienić, że sama współpraca przebiega niezwykle gładko. Tak dobry kontakt i szybkość reakcji na nasze zapytania to poziom obsługi Klienta, który zasługuje na najwyższe uznanie. Jeżeli chcą Państwo oddać się w ręce ekspertów i zwiększyć swoją widoczność w sieci, zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z firmą Profesjonalne Pozycjonowanie: 

https://www.profesjonalne-pozycjonowanie.pl/
e-mail:pozycjonowanie@profesjonalne-pozycjonowanie.pl
Tel: 61 8 266 247 (w aktualnych warunkach pracy zdalnej prosimy o kontakt e-mail)

ubezpieczenia

Ubezpieczenia BHP BYTOM​

Broker MAK

W trosce o Państwa bezpieczeństwo Szkolenia i Doradztwo BHP i PPOŻ. Monika Puzio informują, iż w dniu 09.10.2020 r. nawiązaliśmy współpracę z Brokerem Ubezpieczeniowym Panem Tomaszem Dzieżą z firmy MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o., świadczącym kompleksowe usługi w zakresie ubezpieczeń stanowiących element bezpieczeństwa Państwa przedsiębiorstw, mienia oraz działalności operacyjnej.

OFERTA OBSŁUGI BROKERSKIEJ W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ:

Dobra polisa ubezpieczeniowa

– MAJĄTKOWYCH,
– OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI,
-KOMUNIKACYJNYCHFINANSOWYCH (GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE)
 – UBEZPIECZENIA GRUPOWE NA ŻYCIE.

Informacje ogólne na temat MAK Ubezpieczenia
Sp. z o.o.
Grupa MAK zalicza się do ścisłego grona największych na polskim rynku pośredników ubezpieczeniowych pod względem liczby obsługiwanych polis, składek lokowanych w zakładach ubezpieczeń oraz liczby skutecznie obsługiwanych szkód. Grupa zrzesza podmioty specjalizujące się w obsłudze ubezpieczeniowej Klientów biznesowych i masowych. MAK obsługuje kilkuset Klientów korporacyjnych w Polsce. Korzenie Grupy MAK sięgają 1995 roku, a obecnie należy do pierwszej trójki największych pośredników ubezpieczeniowych w Polsce i jest największą firmą w branży z polskim rodowodem.

MOŻLIWE OBSZARY WSPÓŁPRACY:​

-Propozycja kompleksowego programu – ubezpieczenia grupowe
– Rozesłanie zapytań ofertowych do ubezpieczycieli
– Porównanie zebranych ofert
– Negocjowanie warunków i składek
– Wdrożenie umów ubezpieczenia oraz ich administracja
– Asysta przy likwidacji szkód (od zgłoszenia szkody aż do wypłaty odszkodowania)

UBEZPIECZENIE BYTOM W ZAKRESIE MAJĄTKU:​

Gaszenie pożaru

– Ryzyka działania żywiołów i innych zdarzeń losowych
– Ryzyka techniczne (awaryjne) – związane z pracą kluczowych maszyn i urządzeń o dużej wartości
– Ryzyko strat w wyniku przerw spowodowanych zdarzeniami losowymi lub awarią urządzeń produkcyjnych
– Ryzyko roszczeń osób trzecich (Odpowiedzialność Cywilna Ogólna i zawodowa) OC Władz Spółki
– Ryzyko kradzieży, włamania, rabunku, sprzeniewierzenia – ochroni cię ubezpieczenie mieszkania.

UBEZPIECZENIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

Dobra polisa ubezpieczeniowa

W ramach oferty zawierane są umowy generalne tj. ubezpieczenia flotowe – ubezpieczenie auta firmowego charakteryzujące się najniższymi na rynku stawkami ubezpieczeniowymi przy zachowaniu najszerszego, optymalnego dla danej floty zakresu ubezpieczenia. Już od 5 pojazdów możemy ubezpieczyć samochody na warunkach flotowych w zakresie OC, ubezpieczenia AC, NNW, assistance. Podstawowe elementy umów flotowych oferowanych przez MAK Ubezpieczenia to:
– wyrównany okres ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów lub polisy indywidualne roczne
(zgodnie z decyzją klienta),
– ograniczenie dokumentacji do niezbędnego minimum,
– dowolny zakres terytorialny ubezpieczeń,
– naprawy w ASO lub w dowolnych sieciach serwisowych wybranych przez klienta,
– dowolność w wyborze rodzaju części zamiennych (oryginalne lub zamienniki),
– pierwszeństwo w załatwianiu wszelkich spraw u ubezpieczyciela.

Obsługa zawierania ubezpieczeń i rozliczeń składki:​

Proponowany zakres obowiązków MAK Ubezpieczenia
Sp. z o.o.:
– wystawianie potwierdzeń zawarcia wszystkich rodzajów ubezpieczeń i duplikatów potwierdzeń w ciągu dwóch godzin od otrzymania kompletu informacji i dokumentów,
– wyceny pojazdów do ubezpieczeń AC,
– kontrola terminów wygasania wszystkich rodzajów ubezpieczeń i sporządzanie wznowienia ubezpieczeń,
– sporządzanie zestawień do rozliczeń składki ubezpieczeniowej (płatności i zwroty składek)
– wypowiadanie umów OC.

Generalne założenia procedury likwidacji szkód:​

Proponowany zakres obowiązków MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.:
– telefoniczne informowanie klientów o trybie postępowania w przypadku wystąpienia szkody,
– zgłaszanie szkód z tytułu ubezpieczeń AC i OC sprawcy do ubezpieczyciela,
– kompletacja, weryfikacja i przekazywanie do ubezpieczyciela dokumentów szkody,
– rejestracja szkód w systemie informatycznym MAK z funkcją wglądu i dokonywania zapisów przez klienta,
– weryfikacja rachunkowa i merytoryczna decyzji ubezpieczyciela o wypłatach odszkodowań,
– monitorowanie przebiegu likwidacji szkody (terminy czynności likwidacyjnych).

UBEZPIECZENIA FINANSOWE (GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE):​

– Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa).
– Gwarancja należytego wykonania kontraktu.
– Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek.
– Gwarancja zwrotu zaliczki.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE:​

Ubezpieczenie życia i zdrowia dla całej rodziny

Brokerzy MAK posiadają bardzo duże doświadczenie w przygotowania takich produktów jak ubezpieczenie na życie, negocjowaniu oraz bieżącej obsłudze programów ubezpieczeniowych z zakresu grupowych ubezpieczeń na życie. Na bazie tych doświadczeń, staramy się tworzyć programy ubezpieczenia pracowników i ich rodzin oparte między innymi o system „kafeteryjny”.  Taka forma pozwala na dopasowanie zakresu ochrony i składki do oczekiwań poszczególnych grup zawodowych. Umożliwienie pracownikom naszych Klientów swobody wyboru ochrony idzie w parze z wysokiej jakości zapisami Warunków Ubezpieczenia. Szanowni Państwo, decydując się na współpracę z MAK Ubezpieczenia zyskują Państwo profesjonalnego partnera biznesowego, posiadającego doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i nadzorowaniu specjalistycznych programów ubezpieczeniowych – począwszy od opracowania koncepcji współpracy, poprzez wybór ubezpieczyciela (ubezpieczycieli), przygotowanie projektów niezbędnej dokumentacji, nadzór nad procesem likwidacji szkód czy kompleksowe ubezpieczenia działalności od kiosku ruchu do stoczni.

Ubezpieczenia Bytom zapraszają do kontaktu:​

BROKER UBEZPIECZENIOWY BYTOM
TOMASZ DZIEŻA

e-mail: tomasz.dzieza@makubezpieczenia.pl
Tel.: 512 230 463
MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Oddział Katowice
ul. Kościuszki 66; 40-047 Katowice