Inspektor ppoż. Bytom

-STAŁY NADZÓR PPOŻ NAD OBIEKTEM OBEJMUJE NADZÓR INSPEKTORA / SPECJALISTY PPOŻ.
-okresowa i bieżąca analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w podległych obiektach.
-prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, procedur ewakuacyjnych i zasad działania systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
-udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
-inicjowanie i udział we wdrażaniu przepisów ogólnokrajowych i unijnych na terenie zakładu
-przygotowywanie wniosków i projektów zarządzeń wewnętrznych służących poprawie stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie
-udział w pracach komisji technicznych mających związek z ochroną przeciwpożarową oraz w dochodzeniach przeciwpożarowych
-nadzór nad terminowością przeglądów instalacji przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego
-konserwacje urządzeń przeciwpożarowych
-prowadzenie oraz nadzór nad dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego
-współpraca z innymi instytucjami, w tym organami administracji państwowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej