O Firmie

    Naszym zadaniem jest kompleksowa pomoc podmiotom gospodarczym w wykonywaniu codziennych obowiązków, narzuconych na pracodawcę, inwestora, zarządcę czy użytkownika danego obiektu. Swoją szeroką ofertę kierujemy do wszystkich osób, które poza spełnieniem wymogów formalnoprawnych, stawianych przez szereg powszechnie obowiązujących przepisów, pragną w praktyce stworzyć bezpieczne warunki pracy. Nasze kompleksowe podejście do szeroko pojętego BHP w Twojej firmie to Twoje bezpieczeństwo techniczne oraz bezpieczeństwo Twoich finansów.  
Dodatkowo w naszej ofercie znajdziesz wiele przydatnych usług tj.:
– badania termowizyjne maszyn, urządzeń i obiektów, które są niezastąpioną prewencją pozwalającą uniknąć awarii maszyn  i urządzeń, zwarcia instalacji czy innych zdarzeń mających bardzo poważne skutki dla Twojej organizacji tj. np. pożary;
– przeglądy kamerą termowizyjną miejsc wskazanych przez zleceniodawcę pozwalające na wykluczenie np. mostków cieplnych czy miejsc zawilgoconych, które są przyczyną uszkodzenia budynku, utraty energii, zagrzybienia ścian, czy nawet chorób pracowników przebywających
w danym pomieszczeniu,
– instrukcje przeciwpożarowe, będące zbiorem zasad utworzonych na podstawie obowiązujących aktów normatywnych oraz wewnętrznych ustaleń wynikających z tzw. dobrych praktyk, bazujących na dotychczasowych doświadczeniach,
– operaty przeciwpożarowe, jako niezbędny dokument regulujący zasady gospodarki odpadami, tak by Twoja firma nie była głównym bohaterem w reportażu z udziałem telewizji, gdzie swoją rolę odgrywa również Straż Pożarna oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
– opracowanie dokumentu pn. „ocena zagrożenia wybuchem”, który buduje świadomość twojego personelu podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz który pozwoli na prawidłowe sporządzenie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy czy miejscach wykonywania określonych czynności,
– pomiary oświetlenia, będące inwestycją w bezpieczeństwo twojego pracownika podczas ewakuacji oraz podczas prac biurowych, produkcyjnych, prac utrzymania ruchu i innych,
– stałe wykonywanie obowiązków inspektora ppoż. pozwala na cykliczne wskazywanie ewentualnie powstałych obszarów do doskonalenia,
– przeglądy budowlane potwierdzające, że miejsce, w którym przebywają Twoi pracownicy jest miejscem bezpiecznym,
– przeglądy elektryczne zapewniające bezpieczeństwo użytkowanych maszyn i urządzeń, od komputera  i drukarki, aż po maszyny przemysłowe i linie technologiczne,
– przeglądy gazowe potwierdzające sprawność instalacji i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcyjnym,
– przeglądy kominiarskie stwierdzające drożność przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz bezpieczeństwo użytkowników danego pomieszczenia czy budynku, przeznaczonego na stały lub czasowy pobyt ludzi,
– przeglądy ppoż. potwierdzające sprawność techniczną sprzętu służącego do ratowania mienia i życia ludzkiego w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia, z którym możemy się spotkać w naszym życiu codziennym,
– przeglądy UDT w zakresie urządzeń UTB – urządzenia transportu bliskiego tj. suwnice, wciągniki i wciągarki, wózki widłowe, żurawie, podesty, drabiny, zbiorniki ciśnieniowe itp., których konserwacja wpływa na bezpieczeństwo samych urządzeń, a co za tym idzie na bezpieczeństwo obsługujących ich pracowników, osób znajdujących się w pobliżu oraz bezpieczeństwo Twojej organizacji,
– służba BHP w Twojej firmie to wsparcie w wykonywaniu obowiązków pracodawcy w zakresie BHP, a także pomoc w reprezentacji podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy czy Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych organów zajmujących się kontrolą w zakresie bezpieczeństwa. Zapewniamy specjalistyczną obsługę spoza zakładu pracy w ramach stałego kontaktu osobistego lub z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. Jeżeli potrzebujesz służby BHP na tzw. etacie – zadzwoń lub napisz,  a pomożemy zrekrutować profesjonalistę do Twojej organizacji,
– szkolenia przeciwpożarowe, które są wspaniałą okazją do zapoznania z zatwierdzoną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego w Twoim zakładzie w wymiarze teoretycznym oraz tym najważniejszym – praktycznym,
– szkolenia wstępne BHP i ppoż. pozwalające na prawidłową adaptację nowego członka Twojej organizacji podczas jego pierwszego kontaktu
z nowym otoczeniem specyficznym dla każdej organizacji,
– szkolenia z pierwszej pomocy, które budują świadomość wśród pracowników oraz są przykładem przydatnej wiedzy, którą warto zabrać ze sobą do domu.
    Przedstawiony powyżej zakres usług stale rozwijamy i doskonalimy. Wszystko po to, by w Twojej firmie czy organizacji podejść kompleksowo
do wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem. Dzięki naszym usługom żaden aspekt BHP nie zostanie
w Twojej firmie pominięty. Pracodawco, Twoje bezpieczeństwo to nasze wspólne zadanie, które z Twoją determinacją i chęcią do działania pozwoli uniknąć wielu niepożądanych sytuacji. Potraktuj to jako inwestycję, która zapobiegnie dodatkowym, nieprzewidzianym kosztom w Twojej organizacji.
    W celu zabezpieczenia naszych wspólnych działań, po podpisaniu umowy / zlecenia przedkładamy polisę OC naszej działalności gospodarczej
na kwotę 2 milionów złotych. To jedyny dokument, z którego nie korzystamy. 
Szkolenia I Doradztwo BHP i PPOŻ. informuję również, iż z dniem 21.01.2019r. przystąpiło w poczet członków Bytomskiej Izby Przemysłowo Handlowej.