Opracowanie dokumentacji tj.:

Oznakowanie BHP
SEVESO