Przeglądy gazowe

Obowiązek przeprowadzenia okresowego przeglądu instalacji gazowej, co najmniej raz w roku nakłada na lokatorów/ właścicieli nieruchomości Minister Budownictwa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane- opublikowana w Dz. Ustaw Nr. 89 poz. 414 w art. 62. W ramach przeprowadzonych kontroli dokonujemy sprawdzenia:

-części instalacji na poziomie piwnic
-pionów i poziomów gazowych
-dostępu do zaworów i kurków
-przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków
-szczelności połączeń gwintowanych i kurków
-stężenia gazu we wnękach na gazomierze
-szczelności połączeń i stanu gazomierza

Play Video about Przeglądy gazowe