Ubezpieczenia BHP BYTOM​

Broker MAK

W trosce o Państwa bezpieczeństwo Szkolenia i Doradztwo BHP i PPOŻ. Monika Puzio informują, iż w dniu 09.10.2020 r. nawiązaliśmy współpracę z Brokerem Ubezpieczeniowym Panem Tomaszem Dzieżą z firmy MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o., świadczącym kompleksowe usługi w zakresie ubezpieczeń stanowiących element bezpieczeństwa Państwa przedsiębiorstw, mienia oraz działalności operacyjnej.

OFERTA OBSŁUGI BROKERSKIEJ W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ:

Dobra polisa ubezpieczeniowa

– MAJĄTKOWYCH,
– OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI,
– KOMUNIKACYJNYCHFINANSOWYCH (GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE)
– UBEZPIECZENIA GRUPOWE NA ŻYCIE.

Informacje ogólne na temat MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.
Grupa MAK zalicza się do ścisłego grona największych na polskim rynku pośredników ubezpieczeniowych pod względem liczby obsługiwanych polis, składek lokowanych w zakładach ubezpieczeń oraz liczby skutecznie obsługiwanych szkód. Grupa zrzesza podmioty specjalizujące się w obsłudze ubezpieczeniowej Klientów biznesowych i masowych. MAK obsługuje kilkuset Klientów korporacyjnych w Polsce. Korzenie Grupy MAK sięgają 1995 roku, a obecnie należy do pierwszej trójki największych pośredników ubezpieczeniowych w Polsce i jest największą firmą w branży z polskim rodowodem.

MOŻLIWE OBSZARY WSPÓŁPRACY:​

-Propozycja kompleksowego programu – ubezpieczenia grupowe
– Rozesłanie zapytań ofertowych do ubezpieczycieli
– Porównanie zebranych ofert
– Negocjowanie warunków i składek
– Wdrożenie umów ubezpieczenia oraz ich administracja
– Asysta przy likwidacji szkód (od zgłoszenia szkody aż do wypłaty odszkodowania)

UBEZPIECZENIE BYTOM W ZAKRESIE MAJĄTKU:​

Gaszenie pożaru

– Ryzyka działania żywiołów i innych zdarzeń losowych
– Ryzyka techniczne (awaryjne) – związane z pracą kluczowych maszyn i urządzeń o dużej wartości
– Ryzyko strat w wyniku przerw spowodowanych zdarzeniami losowymi lub awarią urządzeń produkcyjnych
– Ryzyko roszczeń osób trzecich (Odpowiedzialność Cywilna Ogólna i zawodowa) OC Władz Spółki
– Ryzyko kradzieży, włamania, rabunku, sprzeniewierzenia – ochroni cię ubezpieczenie mieszkania.

UBEZPIECZENIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

Dobra polisa ubezpieczeniowa

W ramach oferty zawierane są umowy generalne tj. ubezpieczenia flotowe – ubezpieczenie auta firmowego charakteryzujące się najniższymi na rynku stawkami ubezpieczeniowymi przy zachowaniu najszerszego, optymalnego dla danej floty zakresu ubezpieczenia. Już od 5 pojazdów możemy ubezpieczyć samochody na warunkach flotowych w zakresie OC, ubezpieczenia AC, NNW, assistance. Podstawowe elementy umów flotowych oferowanych przez MAK Ubezpieczenia to:
– wyrównany okres ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów lub polisy indywidualne roczne
(zgodnie z decyzją klienta),
– ograniczenie dokumentacji do niezbędnego minimum,
– dowolny zakres terytorialny ubezpieczeń,
– naprawy w ASO lub w dowolnych sieciach serwisowych wybranych przez klienta,
– dowolność w wyborze rodzaju części zamiennych (oryginalne lub zamienniki),
– pierwszeństwo w załatwianiu wszelkich spraw u ubezpieczyciela.

Obsługa zawierania ubezpieczeń i rozliczeń składki:​

Proponowany zakres obowiązków MAK Ubezpieczenia
Sp. z o.o.:
– wystawianie potwierdzeń zawarcia wszystkich rodzajów ubezpieczeń i duplikatów potwierdzeń w ciągu dwóch godzin od otrzymania kompletu informacji i dokumentów,
– wyceny pojazdów do ubezpieczeń AC,
– kontrola terminów wygasania wszystkich rodzajów ubezpieczeń i sporządzanie wznowienia ubezpieczeń,
– sporządzanie zestawień do rozliczeń składki ubezpieczeniowej (płatności i zwroty składek)
– wypowiadanie umów OC.

Generalne założenia procedury likwidacji szkód:​

Proponowany zakres obowiązków MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.:
– telefoniczne informowanie klientów o trybie postępowania w przypadku wystąpienia szkody,
– zgłaszanie szkód z tytułu ubezpieczeń AC i OC sprawcy do ubezpieczyciela,
– kompletacja, weryfikacja i przekazywanie do ubezpieczyciela dokumentów szkody,
– rejestracja szkód w systemie informatycznym MAK z funkcją wglądu i dokonywania zapisów przez klienta,
– weryfikacja rachunkowa i merytoryczna decyzji ubezpieczyciela o wypłatach odszkodowań,
– monitorowanie przebiegu likwidacji szkody (terminy czynności likwidacyjnych).

UBEZPIECZENIA FINANSOWE (GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE):​

– Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa).
– Gwarancja należytego wykonania kontraktu.
– Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek.
– Gwarancja zwrotu zaliczki.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE:​

Ubezpieczenie życia i zdrowia dla całej rodziny

Brokerzy MAK posiadają bardzo duże doświadczenie w przygotowania takich produktów jak ubezpieczenie na życie, negocjowaniu oraz bieżącej obsłudze programów ubezpieczeniowych z zakresu grupowych ubezpieczeń na życie. Na bazie tych doświadczeń, staramy się tworzyć programy ubezpieczenia pracowników i ich rodzin oparte między innymi o system „kafeteryjny”.  Taka forma pozwala na dopasowanie zakresu ochrony i składki do oczekiwań poszczególnych grup zawodowych. Umożliwienie pracownikom naszych Klientów swobody wyboru ochrony idzie w parze z wysokiej jakości zapisami Warunków Ubezpieczenia. Szanowni Państwo, decydując się na współpracę z MAK Ubezpieczenia zyskują Państwo profesjonalnego partnera biznesowego, posiadającego doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i nadzorowaniu specjalistycznych programów ubezpieczeniowych – począwszy od opracowania koncepcji współpracy, poprzez wybór ubezpieczyciela (ubezpieczycieli), przygotowanie projektów niezbędnej dokumentacji, nadzór nad procesem likwidacji szkód czy kompleksowe ubezpieczenia działalności od kiosku ruchu do stoczni.

Ubezpieczenia Bytom zapraszają do kontaktu:​

BROKER UBEZPIECZENIOWY BYTOM
TOMASZ DZIEŻA

e-mail: tomasz.dzieza@makubezpieczenia.pl
Tel.: 512 230 463
MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Oddział Katowice
ul. Kościuszki 66; 40-047 Katowice