Wykonywanie zadań:

Szanowni Państwo,
Świadczone przez nas usługi zostały podzielone na poszczególne obszary w celu stworzenia łatwiejszej i przyjaznej nawigacji w zakresie poruszania się po naszej stronie. Z uwagi na posiadane kompetencje oraz doświadczenie poparte praktyką w zakładach przemysłowych i innych instytucjach w ramach umowy cywilno-prawnej istnieje możliwość wsparcia poszczególny obszarów Państwa instytucji w wykonywaniu zadań:

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu we wspólnie uzgodnionym terminie.